Dialogbyg - Projektlederens Informationsværktøj.
Meget mere end en traditionel hjemmeside.
- Rådg. Ing. Niels Christoffersen
Hjemmesiden synligør virksomhedens service tilbud:
» Bygherrerådgivning
» Tilstandsrapport Energimærke mm
» Bygningsrenovering og skader
» Syn og skøn
» Energirammeberegning
» Termografi - Energitab

Efter login kunde orienteret information om konkrete byggesager.
   » Dialogbyg - videndeling
   » - Hoffmann A/S Reg, Renovering
   » - Rådg. Ing. Niels Christoffersen
   » - CL Træbyg Tømrer / Snedker
   » - FOEB Ulandsprojekt Ghana
   » - Agenda 21 Rådet Næstved
   » - Lokaludvalg f. Lille Næstved
   » - Ejerforeningen Terassehaven
   » - Grundejerforening Lindegaarden
   Forside » - Rådg. Ing. Niels Christoffersen

Hjemmeside og bygherre information

Fokus på detaljeret information om kompetencer. Login viden er forbeholdt enkelte bygherrer.

Bevaringsværdigt byggeri

Detaljeret viden om Nedrivningstilladelse, Landzonetilladelse, Jordvarmetilladelsede, der typisk kræves for at få Byggetilladelsen.

Dialogbyg ApS - Johanne Korshs Vej 19 - 4700 Næstved - Danmark - Tlf. 24255057 - CVR nr. 26221714